Dominant sex i norge X dating site with no singup or regestation

Vi tvivlar starkt på att det var en myskoxe du såg vid Höga Kusten, Tack för en trevlig sida och ert engagemang. Svar Det har diskuterats bland zoologer och forskare. I Norge får inte myskoxar leva utanför Dovre Nationalpark . Hej, Då utsättningen av Idun gick så bra, har ni för avsikt att sätta ut fler myskoxar från hägnet?

Myskoxen är ett arktiskt djur och har klarat sig hittills.

Verkar tyvärr som att programmet med att rädda myskoxarna står lite stilla.

De första 12 till 15 åren hade stammen en stabil tillväxt.När jag var liten så såg jag något vilt djur i ångermanland ungefär vid höga kusten, det måste ha varit år 2001-2002. Klimatförändringar och människans verksamhet på klotet är några av orsakerna. En framtid finns i vår fjällmiljö om klimatet inte blir alltför varmt.Det var på ganska långt avstånd, men jag vet att det inte var älg. Finns det någon som helst möjlighet att det kan har varit en Myskoxe som varit på villovägar? Svar Ni nämner att myskoxen inte fanns i Skandinavien på minst 40000 år. Varje förlorad art i ett ekosystem leder till en utarmning av systemet.Svar I början på 2000- talet var den vilda myskoxflocken bara drygt en handfull djur. Jag är en van fjällvandrare och undrar hur svårt det skulle vara att hitta till dem i sommar? Jag undrar om det uppkommit några förändringar i ekosystemet, näringskedjan osv nu när de åter finns i våra trakter? Var i näringskedjan arten befinner sig har stor betydelse.Och vi hade ganska god kontroll på vilka djur som ingick i flocken, eftersom åtgärder att rädda myskoxarna från att dö ut, måste till. Görs/finns några projekt från myndigheters sida idag ? Svar Finns det några planer på å plantera/släppa ut myskoxarna någon annan stans i sverige? och är dom i Norge inhägnade för annars tycker jag att det är lite konstigt att inga fler flockar har vandrat in ? Vi har svårt att ge ett uttömmande svar då myskoxen tidigare varit försvunnen från Skandinavien i minst 40000 år.

Leave a Reply